Rørteft AS Floraveien 33 2007 Kjeller Telefon: 63 80 09 50 muri@rorteft.no
Mona Monsen Administrasjonsleder 413 56 642
Raymond Andresen Prosjektleder / Kalkulatør 90286610
Trygve Rønning Prosjektleder 48389849
Birger Pedersen Prosjektleder 954 11 140
Martin Skogvold Bas 932 13 507
Kasper Nordengen Bas 91702595
Kristen Aaserud Bas 47678251
Joakim Melgård Bas 457 91 347
Bård Vedvik Bas / Serviceleder 908 13 885
Kent Aalbom Rørlegger 900 92 098
Kim Pedersen Rørlegger 96513698
Darek Rørlegger 998 61 139
Johann Blix Ovlien Rørlegger 959 45 000
Christian Bergli Rørlegger 473 61 372
Simen Andersen Rørlegger 921 20 290
Martin Skriden Rørlegger 47650511
Marius Leirud Rørlegger 40288067
Sander Langen Rørlegger 95753025
Kevin Hverven Rørlegger 92645552
Palle Nielsen Rørlegger 40759850
Maciej Rørlegger 99857102
Nino Rørlegger 47746947
Angelos Rørlegger 40590500
Jan Arve Bjørkedal Rørlegger 92652182
Espen Judre Rørlegger 95755804
Daniel Tomaszuk Isolatør 46218438
Krystian Isolatør 92539235
Lukasz Kasperzuk Isolatør 93967949
Lukasz Jawolski Isolatør 97880393
Daniel Wahl Rørlegger 91882188
Marius Harsvik Rørlegger 99899997
Felix Dalan Jonsson Rørlegger 45602205
Mats Igelstad Rørlegger 45461438
Ola Østerud Verktøyansvarlig 91526426